PROSTORSKA PREVERITEV UMESTITVE OBJEKTOV NA OBMOČJU CENTRALNIH DEJAVNOSTI V GORJAH (OKOLICA GORJANSKEGA DOMA)

EU projekti
V teku
Leto 2014