Vloga za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine gorje