Vloga za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov