Delna in popolna zapora državne ceste Mrzli Studenec - Jereka

20. 8. 2021 Občina G. (Občinska uprava) 102
Kombinirana
Preplastitev vozišča
37168-698/2021-MH
Obvoz bo urejen po državnih cestah preko Bleda