Ocenjevanje škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. 4. do 7. 4. 2023

15. 11. 2023 Občina G. 35