Ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic močnih neurjih s plazovi in poplavami od 27. 10. do 6. 11. 2023

15. 11. 2023 Občina G. 147